VD:s sommarbrev

3 juli, 2017

Uppdatering av de viktigaste händelserna i AcuCort efter notering på AktieTorget i april:  
AcuCort noterades på AktieTorget den 24 april efter en framgångsrik spridningsemission som övertecknades med cirka 35%. Sedan dess bolaget släppt sin första delårsrapport för januari-mars 2017 den 15/5 och ett pressmeddelande den 17/5 beträffande samarbetsavtalet med nya utvecklings- och tillverkningspartnern PlastoPharma som nu har bytt namn till AdhexPharma.

Även om AcuCort endast har varit noterat i drygt 2 månader så bedömer jag att det redan nu finns en stor nyfikenhet och efterfrågan på nyheter från AcuCort. Jag får ofta epost och telefonsamtal från investerare och andra intressenter som frågar om AcuCort och hur vi tänker oss att kommunicera med investerarmarknaden. Mitt svar är att AcuCorts ambition är att vi aktivt ska kommunicera kring vad som händer i bolaget på ett relevant och sakligt sätt via bolagets pressmeddelanden, finansiella rapporter, årsredovisningar, hemsida, aktieägarträffar och VD-brev. Det är verkligen positivt med intresset som finns kring AcuCort och våra möjligheter.

Forskning och utveckling
Avtalet med AdhexPharma som slöts den 17/5 innebar kulmen på en utvärderings- och förhandlingsprocess som hade pågått under ett flertal månader. Vi utvärderade och förhandlade med flera möjliga leverantörer men när kraven på tilltänkt partner ”spetsades” blev AdhexPharma snart förstahandsalternativet. Vi uppskattar vår nya partners erfarenhet och flexibla produktionsmöjligheter och inte minst deras positiva attityd till vårt samarbete.

Vi har etablerat en projektplan och en projektorganisation som stämmer av och rapporterar med jämna mellanrum. AdhexPharma har förutom beställning av dedikerad analys- och produktionsutrustning redan gjort den första provkörningen i liten skala för att bekanta sig med produkten och testa produktionsparametrar, och så här långt ser det bra ut. Detta innebär att tidsplanen är oförändrad med i första hand möjligt EU godkännande under 2019.

Övriga aktiviteter
AcuCort genomförde 2014 en studie som visade på bioekvivalens mellan vår snabblösliga film Dexa ODF och en standardtablett innehållande motsvarande mängd dexametason. Under ledning av Professor Leif Bjermer och Professor Zuzana Diamant, båda vid Lungmedicin och Allergologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund, förbereddes i vintras ett abstrakt av studien som skickades in till EAACI 2017 (European Association of Allergy & Clinical Immunology) för presentation på den årliga kongressen. Den 20 juni presenterades vårt abstrakt på kongressen i Helsingfors.

För att läsa abstraktet (på engelska) klicka här.

AcuCort deltog på kongressen och utöver att lyssna på vetenskapliga föreläsningar, passade jag på att träffa ett flertal bolag för att bygga relationer och sondera intresset kring eventuella framtida samarbete. Även om det är tidigt i processen är mitt intryck att det finns ett positivt intresse för AcuCort och därmed möjligheter till fortsatt dialog med ett antal bolag.

Arbetet framöver kommer primärt att fokusera på den fortsatta utvecklingen av Dexa ODF i samarbete med AdhexPharma, förberedelse för de nya bioekvivalensstudierna i EU och USA, samt att bygga kommersialiseringsstrategin.

Jag tackar för ditt intresse för AcuCort och önskar dig en trevlig sommar.

Med vänliga hälsningar
Mats Lindfors
VD AcuCort AB

Mats.lindfors@acucort.se