AcuCorts nya och innovativa läkemedel har snabbt upptag av den aktiva substansen dexametason. ISICORT® är inte en tablett som ska sväljas eller som kräver tillgång till vatten, utan en snabblöslig munfilm att lägga på tungan, vilket är viktiga fördelar i stressade situationer som vid akuta och svåra allergiska reaktioner. Inte minst för personer med sväljsvårigheter.

Vad är AcuCort?

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, för krupp hos barn och vid illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling.

Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat. Den 7 oktober 2020 fick AcuCort marknadsgodkännande för läkemedlet ISICORT® i Sverige, vilket stärker bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort AB:s (kortnamn: ACUC) aktie är noterad på Spotlight Stock Market.