AcuCorts nya och innovativa läkemedel har snabbt upptag av den aktiva substansen dexametason. ISICORT® är inte en tablett som ska sväljas eller som kräver tillgång till vatten, utan en snabblöslig munfilm att lägga på tungan, vilket är viktiga fördelar i stressade situationer som vid akuta och svåra allergiska reaktioner. Inte minst för personer med sväljsvårigheter.

Vad är AcuCort?

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling.

Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat. Den 7 oktober 2020 fick AcuCort marknadsgodkännande för läkemedlet ISICORT® i Sverige, vilket stärker bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort AB:s (kortnamn: ACUC) aktie är noterad på Spotlight Stock Market.