VD:s sommarbrev

3 juli, 2019

Sommaren är här och nu stundar förhoppningsvis soliga dagar, umgänge med nära och kära och välförtjänt avkoppling. Allergisäsongen har nu gått in i grässäsongen i den södra delen av landet. Av säsongsallergierna är gräsallergi bland de vanligaste precis som t.ex. allergi mot björkpollen.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF som är ett läkemedel formulerat i en snabblöslig film att lägga på tungan vid exempelvis akuta allergiska reaktioner. Konceptet med en akutprodukt, i en tunn förpackning i visitkortsstorlek som inte kräver tillgång till vatten, får mycket positiv uppmärksamhet i diskussioner med allergiker, läkare och potentiella kommersiella partners. Detta är mycket uppmuntrande och visar på ett intresse för vårt produktkoncept.

Under vintern och våren 2019 har AcuCort uppnått flera milstolpar som sammantaget ökar möjligheterna för en fortsatt god utveckling av läkemedelskandidaten Dexa ODF. De främsta exemplen är det positiva resultatet i bioekvivalensstudien som ska ligga till grund för en registreringsansökan om produktgodkännande i EU och det fortsatt positiva utfallet från stabilitetsstudier som har bekräftat 9 månaders stabilitet. Därefter har också en studie inför en ansökan om produktgodkännande i USA visat positiva resultat. Ytterligare en studie, som också ska användas för en ansökan i USA, inväntar i skrivandets stund ett myndighetsgodkännande för att få genomföras.

Vi arbetar nu intensivt tillsammans med  våra samarbetspartners: vår tillverkare Adhex Pharma, vår leverantör av bioekvivalensstudier Quinta-Analytica och vår regulatoriska konsultfirma ProPharma, för att AcuCorts läkemedelskandidat Dexa ODF ska bli godkänd så snart som det är möjligt. Första steget är att färdigställa ansökningen i EU med all dess omfattande dokumentation och rapporter, samt att skicka in den till myndigheten under tredje kvartalet 2019.

Det pågår också förberedelsearbete på flera fronter inför kommersialisering av Dexa ODF där även ett antal partnerdiskussioner ingår.

AcuCort höll nyligen en extra bolagsstämma med begäran om ett bemyndigande att genomföra nyemission(er) innan nästa ordinarie årsstämma. Bolagsstämman biföll styrelsens förslag. För mig var det glädjande att notera den positiva atmosfären bland deltagande aktieägarna som tillsammans representerade nästan 40% av aktierna. Med dessa avslutande ord önskar jag Dig en riktigt skön sommar!

Mats Lindfors
VD, AcuCort AB
E-post:  mats.lindfors@acucort.se
www.acucort.se