Marknadsmeddelande: VD Mats Lindfors presenterar AcuCort på Investerardagen 19 januari i Stockholm

17 januari, 2018

Investerardagen är en s.k. finansiell hearing då områdeskunniga personer samlar in information och gör sina analyser genom utfrågningar tillsammans med andra investerare. Syftet med ”Investerardagen” är att ge aktiesparare chansen att ställa sina frågor direkt till bolagets ledning. AcuCort deltar genom VD Mats Lindfors på Investerardagen den 19 januari 2018 på Scandic Klara i Stockholm.

Under Investerardagen presenteras ett antal bolag, listade på First North, AktieTorget och NGM, alla med en spännande framtid och idéer som de kommer att dela med sig av. AcuCort listades på AktieTorget den 24 april 2017. Läs gärna mer om Investerardagen på Aktiespararnas hemsida.

 Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. För mer information se www.acucort.se

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB, 070 790 5815, mats.lindfors@acucort.se