VD Julbrev

21 december, 2020

Året lider mot sitt slut och innan julfirandet tar vid, vill jag ta tillfället i akt att skriva några rader om ett intensivt och händelserikt 2020, som har resulterat i flera viktiga framgångar för AcuCort.

Under året har vi lagt stort fokus, både i tid och resurser, på arbetet för att få ett nationellt marknadsgodkännande för ISICORT®. I oktober kunde vi, med glädje och stolthet, meddela att det svenska Läkemedelsverket beviljat ISICORT® nationellt marknadsgodkännande. Det är en viktig extern validering och kvalitetsstämpel på vårt läkemedel ISICORT® och för AcuCort som bolag eftersom ett godkännande i Sverige anses väga tungt vid kommande bedömningar om marknadsgodkännande i andra EU länder.

Utöver marknadsgodkännande för ISICORT® har vi uppnått flera viktiga milstolpar under 2020:

  • ISICORT® uppnådde två års stabilitetsdata, vilket innebär att ISICORT® klarar minst två års lagerhållbarhet. En bekräftad lagerhållbarhet om två år är en stor fördel för den kommande distributionen, då detta säkrar läkemedlets hållbarhet hela vägen från produktion till patient. Detta är betydelsefullt vid en framgångsrik kommersialisering.
  • I november meddelade vi att patentmyndigheten i Kina godkänt ett patent för läkemedlet ISICORT®. Beslutet innebär att AcuCort nu har två patent som skyddar ISICORT® i Kina.
  • ISICORT® beviljades varumärkesskydd på flera viktiga marknader.

Nu fortgår våra förberedelser inför 2021 med bland annat ansökan om pris och subvention i Sverige och marknadsgodkännande på fler marknader samt arbete med mycket annat som behöver vara på plats innan den första patienten kan behandlas med ISICORT®. En viktig aktivitet är förberedelser för produktion och logistik tillsammans med vår tillverkningspartner Adhex Pharma i Frankrike. Vidare pågår fortsatta dialoger med potentiella framtida partners som, tillsammans med AcuCort, kan ansvara för försäljning och marknadsföring av ISICORT® på de lokala marknaderna. Vissa av våra aktiviteter är mer tidskrävande än andra, men sammantaget kan jag konstatera att de hittills fortlöper utan förseningar.

Efter att ha uppnått flera milstolpar under det gångna året ser jag med tillförsikt fram emot ett fortsatt framgångsrikt arbete med målsättningen att kommersialisera ISICORT®. Inför 2021 ser jag också fram emot att presentera AcuCorts verksamhet och planer i olika investerarforum. Slutligen vill jag tacka alla våra samarbetspartners för ett bra och givande samarbete och alla aktieägare för det fortsatta förtroendet.

Jag önskar dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT 2021!

Jonas Jönmark
VD AcuCort AB

Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.