Valberedningen i AcuCort presenterar förslag på revisionsbolag inför årsstämma 2019

15 april, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) – Valberedningen föreslår årsstämman i AcuCort AB val av auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserad revisor Ola Bjärehäll som ansvarig revisor. 

I enlighet med kallelse till ordinarie årsstämma i AcuCort AB publicerad den 28 mars 2019 publiceras valberedningens förslag till val av nytt revisionsbolag och ansvarig revisor.

Årsstämman äger rum enligt kallelse den 25 april kl. 17.00 på bolagets kontor, Kullagatan 8 i Helsingborg.

Valberedningen har utgjorts av:
Sarah Fredriksson, utsedd av AQILION AB (tidigare under namnet P.U.L.S. AB)
Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse
Berne Gilbert Okdahl, utsedd av densamme
Göran Ofsén, utsedd av densamme

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.