Styrelse och ledning

Styrelse

Ebba Fåhraeus, f. 1963. Styrelseordförande, invald 2018

Utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Ebba Fåhraeus är vd för SmiLe Incubator i Lund, är ledamot i styrelserna i bland annat medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Carasent ASA, Skandias fullmäktige och Coala Life. Hon har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier och marknadsföring i såväl noterade som icke noterade life science bolag.

Innehav i AcuCort: 79 960 aktier, 88 888 optioner.

Anna Eriksrud, f. 1958. Styrelseledamot, invald 2017

Internationell civilekonom från Uppsala Universitet. Anna Eriksrud har en bakgrund som sjukvårdsentreprenör och mer än 25 års erfarenhet av medicinteknik och läkemedelssektorn från främst Q-Med och Pharmacia. Hon har drivit sitt eget företag genom Apoteksamariten och har erfarenhet som ledare av internationella tvärfunktionella team, att bygga nya marknadskategorier och lansera globala varumärken inom både Europa och USA. Anna Eriksrud är vd för NeoDynamics AB.

Innehav i AcuCort: 16 177 aktier, 44 444 optioner.

Alexandra Johnsson f. 1971. Styrelseledamot, invald 2018

Master of Science i Internationell ekonomi från Umeå universitet. Alexandra Johnsson har över 20 års erfarenhet av marknads-  och försäljningsfrågor i ledande positioner i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag. Nu senast som Nordisk Marknadschef för Zonnic, receptfria nikotinprodukter.

Innehav i AcuCort: 10 500 aktier, 44 444 optioner.

Göran Tornling, f 1947. Styrelseledamot, invald 2021

Läkare och docent i lungmedicin vid Karolinska Institutet. Göran Tornling har drygt 20 års erfarenhet från alla faser av klinisk utveckling inom läkemedelsindustrin och han har haft ledande positioner inom AstraZeneca, Orexo och ett flertal mindre life science-bolag. Idag är han medicinsk chef på Gesynta Pharma AB och AnaMar AB samt Senior Advisor på Vicore Pharma AB.

Innehav i AcuCort: 0 aktier, 44 444 optioner.

Monica Wallter, f 1956. Styrelseledamot, invald 2021

Internationellt diplom i marknadsföring & ekonomi från Lunds universitet. Monica Wallter har en lång erfarenhet och en gedigen bakgrund som präglas av ledande befattningar inom välkända läkemedels- och life science-bolag. Sedan 2000 har Monica varit vd för de börsnoterade bolagen Probi AB och Ellen AB. 2015 tillträdde hon som vd för noterade LIDDS AB och 2021 gick hon över till rollen som Senior Advisor i samma bolag. Hennes tidigare karriär inkluderar erfarenhet från 15 års internationella chefsbefattningar och globalt ledande positioner i Pharmacia-koncernen. Styrelseordförande i Top Rider AB samt i First Corner AB.

Innehav i AcuCort: 0 aktier, 44 444 optioner.

Ledning

Jonas Jönmark

Jonas Jönmark, f. 1971. Verkställande direktör, sedan augusti 2020

Civilekonom från Ekonomihögskolan i Lund med över 20 års internationell erfarenhet från läkemedelsindustrin och life science. Hans bakgrund omfattar ledande positioner på globala läkemedelsbolag som Pfizer, AstraZeneca och Astellas Pharma samt mindre snabbväxande life science-företag som LifeScience Support och Alteco Medical. Jonas Jönmark har en bred erfarenhet av internationell affärsutveckling, globala produktlanseringar och att skapa kraftig försäljningstillväxt.

Innehav i AcuCort: 10 563 aktier, 133 336 optioner.