Styrelse och ledning

Styrelse

Ebba Fåhraeus, f. 1963. Styrelseordförande, invald 2018

Utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Fåhraeus är VD för SmiLe Incubator i Lund, är ledamot i styrelserna i bland annat medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, Arc Aroma Pure AB, Skandias fullmäktige och Coala Life. Fåhraeus har djup och bred erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtstrategier och marknadsföring i såväl noterade som icke noterade life science bolag.

Aktieinnehav i AcuCort: 15 134 aktier.

Lennart Bruce, f. 1944. Styrelseledamot, invald 2011

Fil.Dr. i zoofysiologi, Lunds Universitet. Bruce har 40 år i läkemedelsbranschen och har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Var en av grundarna till Biovitrum och har startat och driver nu Viken Pharma AB och Viken Pharma Consulting. Bred styrelseerfarenhet från ett flertal biotechföretag i flera länder. Rådgivare till AQILION AB (tidigare under bolagsnamnet Partnerskap för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB).

Aktieinnehav i AcuCort: 117 333 aktier och ytterligare  20 000 aktier via Viken Pharma.

Anna Eriksrud, f. 1958. Styrelseledamot, invald 2017

Internationell civilekonom från Uppsala Universitet. Eriksrud har en bakgrund som sjukvårdsentreprenör och mer än 25 års erfarenhet av medicinteknik och läkemedelssektorn från främst Q-Med och Pharmacia. Hon har drivit sitt eget företag genom Apoteksamariten och har erfarenhet som ledare av internationella tvärfunktionella team, att bygga nya marknadskategorier och lansera globala varumärken inom både Europa och USA. Eriksrud är VD för NeoDynamics AB.

Aktieinnehav i AcuCort:  13 427 aktier.

Alexandra Johnsson f. 1971. Styrelseledamot, invald 2018

Master of Science i Internationell ekonomi från Umeå universitet. Johnsson har över 20 års erfarenhet av marknads och försäljningsfrågor i ledande positioner i såväl globala koncerner som mindre utvecklingsbolag. Nu senast som Nordisk Marknadschef för Zonnic, receptfria nikotinprodukter.

Aktieinnehav i AcuCort: 7 000 aktier.

Göran Kvist, f. 1950. Styrelseledamot, invald 2013

Apotekare, inriktning biokemi, Uppsala Universitet. Kvist har lång erfarenhet av internationell GMP, god tillverkningssed. Har suttit i styrelsen för flertalet bolag, bland annat VD och ordförande i TQ Kvalitetskonsult AB samt medgrundare av QP Support AB, Dilafor AB och Modus Therapeutics AB. Innehaft flera QA och QC chefstjänster inom Pharmacia och Ferring koncernerna med globala utvecklingsprojekt och registrerade läkemedel. Rådgivare till AQILION AB (tidigare under bolagsnamnet Partnerskap för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB).

Aktieinnehav i AcuCort: 75 000 aktier via TQ Kvalitetskonsult.

Ledning

Ann Gidner, f. 1966. VD (interim) sedan 2020

Civilingenjörsexamen i bioteknik från Lunds Tekniska Högskola och franska Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Génie Chimique samt en MBA från Lunds universitet. Hennes bakgrund inom läkemedelsbranschen och life science omfattar ledande roller som affärsområdeschef för CTS på Inceptua GmbH i Berlin, licensieringsdirektör på Albumedix A/S (Novozymes Biopharma) och VD för läkemedelsstrategibolaget Monocl AB. Hon har dessförinnan omfattande erfarenhet av globalt kommersiellt ansvar i stora internationella CMO-koncerner. Hon har byggt affärsmodellen och skapat kraftig försäljningstillväxt hos Cambrex Corporation med placering i Sverige och New Jersey, USA, samt hos Saltigo GmbH med placering i Tyskland. Styrelseledamot i SenzaGen AB sedan 2014.

Aktieinnehav i AcuCort: 7 767 aktier.