Nyemissionen övertecknad

30 mars, 2017

AcuCort AB avslutade tisdagen den 28 mars sin nyemission. Nyemissionen om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 %. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare.

Genom den lyckade emissionen kan arbetet med att utveckla och kommersialisera Dexa ODF fortsätta. Dexa ODF är en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

”Det är glädjande att det varit ett så stort intresse för emissionen och att den övertecknats”, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort AB. ”Arbetet vi gör kan bidra till förenklad medicinering för ett stort antal allergiker som drabbas av akuta allergiska reaktioner. Nu har vi kapital så vi klarar drygt 12 månaders arbete med att avsluta produktutvecklingen och uppskalning av produktionen. Vi kommer även att med hjälp av kapitalet kunna förbereda bioekvivalensstudierna i EU samt USA.”

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är planerad till den 24 april 2017. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 6 973 700 kronor fördelat på 6 973 700 stycken aktier.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: 070-790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

www.acucort.se

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017.

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. För mer information se www.acucort.se