Marknadsmeddelande: AcuCort deltar på Bio-Europe Spring-konferensen i Wien

18 mars, 2019

Mats Lindfors, VD för AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) kommer att delta på den stora partnering konferensen Bio-Europe Spring 2019 i Wien, Österrike, den 25 – 27 mars. Bio-Europe är ett återkommande och väletablerat forum för bolag att presentera sig, bygga nätverk och söka samarbetspartners. 

I november 2018 deltog AcuCort på Bio-Europe konferensen i Köpenhamn. Konferensen i Wien är ett utmärkt tillfälle att följa upp tidigare möteskontakter och att knyta nya kontakter.

– AcuCort har under året tagit flera viktiga steg närmare registrering och kommersialisering av bolagets läkemedelskandidat Dexa ODF. Jag ser framemot möjligheterna att utöka AcuCorts nätverk på Bio-Europe Spring-konferensen och att träffa möjliga samarbetspartners inför den framtida kommersialiseringen av produkten, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Om Bio-Europe Spring 2019
För mer information om konferensen, besök https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope-spring/.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av Dexa ODF kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.