Korrigering och förtydligande beträffande utgångsdatum för AcuCorts godkända patent

24 april, 2018

AcuCort AB (AktieTorget: ACUC) gör idag en korrigering och ett förtydligande beträffande löptider och därmed utgångsdatum för bolagets godkända patent för medicinska formuleringar innehållande glukokortikoider för medicinsk självbehandling av glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal, ”Acute Glucocorticoid Therapy”.

Den 16 april 2018 meddelade AcuCort att bolaget erhållit patentgodkännande för ovanstående uppfinning i USA (patent nr 9,925,139, B2) och att det amerikanska patentverket förlängt patentskyddet med ytterligare 1 349 dagar i enlighet med amerikansk patentlagstiftning då myndigheten orsakat ett försenat godkännande. Det korrekta utgångsdatumet är 2028-12-30. Det innebär att bolagets uppfinning har ett års längre patentskydd i USA än vad som tidigare har kommunicerats.

Den patentskyddade uppfinningen beskriver och omfattar glukokortikoider generellt vilket innebär att skyddet mot konkurrens blir bredare än den specifika kompositionen av bolagets läkemedelsprodukt, Dexa ODF som är en snabblöslig film att lägga på tungan. Uppfinningen har tidigare resulterat i att AcuCort fått patent beviljat i 30 länder. AcuCort förtydligar härmed att övriga godkända patent från samma uppfinning löper ut 20 alternativt 21 april 2025.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB, +46 70 790 5815, mats.lindfors@acucort.se

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. I en akutsituation kan det upplevas som mycket besvärligt av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den denne, att först behöva lösa upp tabletterna i vatten. Patienter kan också ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, med samma effekt som en tablett, kan komma att få ett stort användningsområde.

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. Besök gärna www.acucort.se.