Investerare

AcuCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan 24/04 2017) under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

2020
2020-05-12: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2020-04-14: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets Bolagsordning, hämta här.
Förslag till ny Bolagsordning, hämta förslaget här.
Här kan du hämta fullmaktsformulär.
Här kan du hämta poströstningsformulär.

2019
2019-06-26: Kommuniké från extra bolagsstämma i AcuCort AB

2019-06-12: Styrelsens förslag till beslut vid extra årsstämma 25 juni

2019-06-04: Kallelse till extra bolagsstämma i AcuCort AB

Här kan du hämta fullmaktsformulär.

2019-06-04: AcuCort kallar till extra bolagsstämma

2019-04-26: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2019-04-15: Valberedningen i AcuCort presenterar förslag på revisionsbolag inför årsstämma 2019

2019-04-04: Kompletterade pressmeddelande till Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-03-28: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB


2018

2018-03-22: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2018-03-07: Valberedningens förslag till årsstämman i AcuCort AB

2018-02-21: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

 

Bolagsordning

Här kan du hämta Bolagsordning 2017.

Finansiella rapporter

Här kan du hämta delårsrapporter:

2020

Delårsrapport jan-jun 2020

Delårsrapport jan-mar 2020

2019

Bokslutskommuniké jan-dec 2019

Delårsrapport jan-sep 2019

Delårsrapport jan-jun 2019

Delårsrapport jan-mar 2019

2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

Delårsrapport jan-sep 2018

Delårsrapport jan-jun 2018

Delårsrapport jan-mar 2018

2017

Bokslutskommuniké jan-dec 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

Här kan du hämta årsredovisningar:

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Aktieägare

Stamaktier per den 30 juni 2020. Totalt antal emitterade aktier är 19 596 532 och totalt antal aktieägare är 1 544. Källa: Euroclear.

Största aktieägarna Antal aktierProcent
Totalt antal aktier 19 596 532100,00
AQILION AB 5 069 06625,87
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 404 1817,17
Berne Gilbert Okdahl 810 0004,13
Nordnet Pensionsförsäkring AB575 4072,94
Göran Ofsén 520 0002,65
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift 513 3902,62
Perstorp Invest AB 400 0002,04
Olle Isaksson295 4661,51
Henrik Wendt238 2861,22
Nurkkala Aaro Pellervo200 0001,02
Övriga aktieägare9 570 73648,84

Presentationer 2020

2020-03-03: AcuCort company presentation at BioStock Live February 13th
Se filmen här.

Presentationer 2019

2019-09-12: VD Mats Lindfors presentation från Aktiedagen i Stockholm 10/9.
Se filmen här.

2019-03-06: VD Mats Lindfors presenterade AcuCort på Life Science-Dagen 2019 den 6 mars i Göteborg.
Se filmen från presentationen här.

2019-03-25: AcuCort deltar vid Bio-Europe Spring 2019 den 25-27 mars i Wien, Österrike.
Länk till kongressen här.

Presentationer 2018

2018-10-09: Mats Lindfors, VD, presenterar AcuCort och den senaste utvecklingen i bolaget på Kvinnoträffen i Göteborg den 15 oktober på Elite Park Avenue Hotel arrangerat av Aktiespararna. Se filmen från presentationen här.

2018-09-26: Mats Lindfors, VD, presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö den 26 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-24: Mats Lindfors, VD för AcuCort AB presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Svenska Mässan i Göteborg den 24 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-19: AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission. Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen här.

2018-03-28: AcuCorts VD Mats Lindfors ger en uppdatering, se filmen här.

2018-03-07: Life Science-dagen i Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, se filmen här.

2018-01-19: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, läs mer här.

Presentationer 2017

2017-03-09: Investerarträff Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-08: Life Sciencedagen Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-06: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-03: Intervju med VD Mats Lindfors inför noteringen på AktieTorget,  film från presentationen.

Fem skäl för att investera i AcuCort AB

AcuCorts ISICORT®, tidigare under namnet Dexa ODF (Oral Dissolvable Film), är en ”akutprodukt” för stora marknader där sjukdomstillstånd kräver läkemedel med snabb och potent verkan

 • Vid akuta allergiska reaktioner
 • Vid kruppanfall hos barn
 • Illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling

ISICORT® är en ny, unik och smart produkt

 • Patientvänlig, innovativ, patenterad form av läkemedel
 • Innehåller en välkänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk aktiv substans – dexametason
 • Kräver ingen förändring i syn på behandling då dexametason ofta förskrivs för nämnda sjukdomstillstånd

ISICORT® erbjuder flera patientfördelar jämfört med nuvarande tablettbehandling

 • Snabbare absorption av aktiv substans
 • Löser upp sig på tungan – det behövs inget vatten
 • Kan inte spottas ut – viktigt till exempel när barn inte vill ta medicinen
 • Förpackning lika liten och tunn som ett visitkort – kan alltid finnas tillhands
 • Enkel att använda – en munfilm motsvarar en akutdos

ISICORT® kan bidra till bättre följsamhet – att följa läkares ordination

 • Lätt att ha med och att ta när behovet uppstår

Kort tid och låg risk i fortsatt produktutveckling och registrering

 • Enklare kliniska studier ska endast upprepas inför godkännande
 • Kort tid till marknad

Emission 2019

2019-10-15: Sista dag för handel med BTA i AcuCort AB

2019-09-26: AcuCorts företrädesemission tecknad till 102 procent

2019-09-05: AcuCort prospekt

2019-09-05: AcuCort Teaser

2019-09-05: Anmälningssedel teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter

2019-09-05: Anmälningssedel teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter

Se Analyst Group intervju med VD Mats Lindfors

Presentationstillfällen:

10 september 2019, kl. 08:00, Aktiedagen
Operahuset, Karl XII:s torg, Stockholm, VD Mats Lindfors.
Presentation, se videon.

17 september 2019, kl. 16:45, Aktiedagen i Lund
Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 63, VD Mats Lindfors.
Presentation, se videon.

Emissionsmemorandum 2018

Teckningstid 21 september – 10 oktober 2018.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Hämta Emissionsmemorandum 2018 här.

Hämta anmälningssedel utan företräde här.

Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen ”AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission” här.

Inför noteringen på AktieTorget

2017-04-21: AcuCorts aktie handlas på AktieTorget från och med måndag den 24 april

Pressmeddelande

2017-04-19: AcuCort AB noteras på AktieTorget den 24 april, 2017

Marknadsmeddelande 97/17


2017-03-30: Emissionen övertecknad

Pressmeddelande

2017-03-06: AcuCort inleder emission inför notering på AktieTorget

Här kan du hitta följande dokument:
Pressmeddelande, Memorandum, Erbjudandet i korthet

 

Om Aqilion – majoritetsägare

Majoritetsägaren Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB bytte i början av 2019 bolagsnamnet till AQILION AB. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet.

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället.
Läs mer på www.aqilion.com.