Investerare

AcoCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan (24/04 2017) under kortnamnet (ACUC) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Bolagsstyrning

2019-04-26: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2019-04-15: Valberedningen i AcuCort presenterar förslag på revisionsbolag inför årsstämma 2019

2019-04-04: Kompletterade pressmeddelande till Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-03-28: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Här kan du hämta fullmaktsformulär.

2018-03-22: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2018-03-07: Valberedningens förslag till årsstämman i AcuCort AB

2018-02-21: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Finansiella rapporter

Här kan du hämta delårsrapporter:

2019

Delårsrapport jan-mar 2019

2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

Delårsrapport jan-sep 2018

Delårsrapport jan-jun 2018

Delårsrapport jan-mar 2018

2017

Bokslutskommuniké jan-dec 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

Här kan du hämta årsredovisningar:

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Aktieägare

Stamaktier per den 31 mars 2019. Totalt antal aktier är 9 798 266 och totalt antal aktieägare är 1 083.

Största aktieägarna Antal aktierProcent
Totalt antal aktier9 798 266100,00
AQILION AB2 534 53325,87
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension634 2936,47
Berne Gilbert Okdahl382 0003,90
Göran Ofsén342 5103,50
Olle Isaksson295 4663,02
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift256 6952,62
Nordnet Pensionsförsäkring AB214 5432,19
Perstorp Invest AB200 0002,04
Bengt-Åke Bengtsson124 8001,27
Henrik Wendt115 1331,18
Övriga aktieägare4 698 29347,95

Presentationer 2019

2019-03-06: VD Mats Lindfors presenterade AcuCort på Life Science-Dagen 2019 den 6 mars i Göteborg. Se filmen från presentationen här.

2019-03-25: AcuCort deltar vid Bio-Europe Spring 2019 den 25-27 mars i Wien, Österrike. Länk till kongressen här.

Presentationer 2018

2018-10-09: Mats Lindfors, VD, presenterar AcuCort och den senaste utvecklingen i bolaget på Kvinnoträffen i Göteborg den 15 oktober på Elite Park Avenue Hotel arrangerat av Aktiespararna. Se filmen från presentationen här.

2018-09-26: Mats Lindfors, VD, presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö den 26 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-24: Mats Lindfors, VD för AcuCort AB presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Svenska Mässan i Göteborg den 24 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-19: AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission. Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen här.

2018-03-28: AcuCorts VD Mats Lindfors ger en uppdatering, se filmen här.

2018-03-07: Life Science-dagen i Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, se filmen här.

2018-01-19: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, läs mer här.

Presentationer 2017

2017-03-09: Investerarträff Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-08: Life Sciencedagen Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-06: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-03: Intervju med VD Mats Lindfors inför noteringen på AktieTorget,  film från presentationen.

Fem skäl för att investera i AcuCort AB

Dexa ODF (Oral Dissolvable Film) är en ”akutprodukt” för stora marknader där sjukdomstillstånd kräver läkemedel med snabb och potent verkan

 • Vid akuta allergiska reaktioner
 • Vid virala kruppanfall hos barn
 • Illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling

Dexa ODF är en ny, unik och smart produkt

 • Patientvänlig, innovativ, patenterad form av läkemedel
 • Innehåller en välkänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk aktiv substans – dexametason
 • Kräver ingen förändring i syn på behandling då dexametason ofta förskrivs för nämnda sjukdomstillstånd

Dexa ODF erbjuder flera patientfördelar jämfört med nuvarande tablettbehandling

 • Snabbare absorption av aktiv substans
 • Löser upp sig på tungan – det behövs inget vatten
 • Kan inte spottas ut – viktigt till exempel när barn inte vill ta medicinen
 • Förpackning lika liten och tunn som ett visitkort – kan alltid finnas tillhands
 • Enkel att använda – en film motsvarar en akutdos

Dexa ODF kan bidra till bättre följsamhet – att följa läkares ordination

 • Lätt att ha med och att ta när behovet uppstår

Kort tid och låg risk i fortsatt produktutveckling och registrering

 • Enklare kliniska studier ska endast upprepas inför godkännande
 • Kort tid till marknad, beräknat marknadsgodkännande i EU under 2019

Emissionsmemorandum 2018

Teckningstid 21 september – 10 oktober 2018.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Hämta Emissionsmemorandum 2018 här.

Hämta anmälningssedel utan företräde här.

Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen ”AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission” här.

Inför noteringen på AktieTorget

2017-04-21: AcuCorts aktie handlas på AktieTorget från och med måndag den 24 april

Pressmeddelande

2017-04-19: AcuCort AB noteras på AktieTorget den 24 april, 2017

Marknadsmeddelande 97/17


2017-03-30: Emissionen övertecknad

Pressmeddelande

2017-03-06: AcuCort inleder emission inför notering på AktieTorget

Här kan du hitta följande dokument:
Pressmeddelande, Memorandum, Erbjudandet i korthet

Bolagsordning

Här kan du hämta Bolagsordning 2017.

Om Aqilion – majoritetsägare

Majoritetsägaren Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science, P.U.L.S. AB bytte i början av 2019 bolagsnamnet till AQILION AB. Namnbytet markerar en ny fas i bolagets utveckling med en ny strategi och identitet.

Aqilion är ett svenskt life science bolag med fokus på läkemedelsprojekt med potential att förbättra livskvaliteten för patienten samt skapa värde för hälso- och sjukvården och samhället.
Läs mer på www.aqilion.com.