Investerare

AcuCort AB:s aktie är noterad på Spotlight Stock Market (sedan 24/04 2017) under kortnamnet ACUC och handlas via banker och fondkommissionärer.

Bolagsstyrning

2022

2022-05-04: Kommuniké från årsstämma 2022

2022-04-19: Styrelsens i AcuCort AB förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

2022-04-19: Styrelsens i AcuCort AB förslag till beslut om ändring av bolagsordning

2022-04-19: Bilaga till förslag till beslut om ändring av bolagsordning på AcuCorts årsstämma 2022

2022-03-28: Kallelse till årsstämma 2022

Här kan du hämta fullmaktsformulär

2022-03-23: Ändrat datum för årsstämma i AcuCort

2022-02-20: Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts och utgörs av följande tre ledamöter:
Jan Törnell, utsedd av AQILION AB (ordförande)
Joachim Cato, utsedd av John Fällström
Thomas Nestenius, utsedd av Zoya Invest AB

2021

2021-04-28: Kommuniké från årsstämma 2021

2021-04-22: Förslag – Bolagsordning antagen på årsstämma 2021-04-28

2021-04-21: Valberedningens i AcuCort AB förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2021/2023 till verkställande direktören

2021-04-21: Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2023:A avseende nyteckning av aktier i AcuCort AB

2021-04-21: Valberedningens i AcuCort AB förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2021/2023 till styrelseledamöter

2021-04-21: Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2023:B avseende nyteckning av aktier i AcuCort AB

2021-04-21: Styrelsens i AcuCort AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

2021-04-21: Styrelsens i AcuCort AB förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

2021-04-20: Valberedningens förslag till valberedningens instruktion inför årsstämman 2022

2021-04-12: Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och revisor i AcuCort AB (publ)

2021-03-30: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Här kan du hämta fullmaktsformulär

2021-01-08: Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2021 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:
Jan Törnell, utsedd av AQILION AB
Nils Siegbahn, utsedd av Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse (ordförande)

2020
2020-05-12: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2020-04-14: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets Bolagsordning, hämta här.
Förslag till ny Bolagsordning, hämta förslaget här.
Här kan du hämta fullmaktsformulär.
Här kan du hämta poströstningsformulär.

2019
2019-06-26: Kommuniké från extra bolagsstämma i AcuCort AB

2019-06-12: Styrelsens förslag till beslut vid extra årsstämma 25 juni

2019-06-04: Kallelse till extra bolagsstämma i AcuCort AB

Här kan du hämta fullmaktsformulär.

2019-06-04: AcuCort kallar till extra bolagsstämma

2019-04-26: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2019-04-15: Valberedningen i AcuCort presenterar förslag på revisionsbolag inför årsstämma 2019

2019-04-04: Kompletterade pressmeddelande till Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-03-28: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB


2018

2018-03-22: Kommuniké från årsstämma i AcuCort AB

2018-03-07: Valberedningens förslag till årsstämman i AcuCort AB

2018-02-21: Kallelse till årsstämma i AcuCort AB

 

Bolagsordning

Här kan du hämta bolagsordning antagen på årsstämman 2022 05 04.

Kalender

Finansiell rapport
Delårsrapport januari – juni 2022 publiceras den 12 augusti 2022

Finansiella rapporter

Här kan du hämta finansiella rapporter:

2022

Delårsrapport jan-mar 2022

2021

Bokslutskommuniké jan-dec 2021

Delårsrapport jan-sep 2021

Delårsrapport jan-jun 2021

Delårsrapport jan-mar 2021

2020

Bokslutskommuniké jan-dec 2020

Delårsrapport jan-sep 2020

Delårsrapport jan-jun 2020

Delårsrapport jan-mar 2020

2019

Bokslutskommuniké jan-dec 2019

Delårsrapport jan-sep 2019

Delårsrapport jan-jun 2019

Delårsrapport jan-mar 2019

2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

Delårsrapport jan-sep 2018

Delårsrapport jan-jun 2018

Delårsrapport jan-mar 2018

2017

Bokslutskommuniké jan-dec 2017

Delårsrapport jan-sep 2017

Delårsrapport jan-jun 2017

Delårsrapport jan-mar 2017

Här kan du hämta årsredovisningar:

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Aktieägare

Stamaktier per den 31 mars 2022. Totalt antal emitterade aktier är 31 281 590 och totalt antal aktieägare är 1 796. Källa: Euroclear Sweden AB.

Största aktieägarna Antal aktierProcent
AQILION AB5 069 06616,20
John Fällström3 125 0009,99
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension1 985 6766,35
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 069 1063,42
Zoya Invest AB 1 000 0003,20
Berne Gilbert Okdahl 881 0002,82
Göran Ofsén 700 0002,24
Sparbanksstift Skånes Riskkap.stift 679 6342,17
UBP Clients Assets - Sweden514 8861,65
Perstorp Invest AB400 0001,28
Övriga aktieägare15 857 22250,69
Totalt antal aktier 31 281 590100,00

Presentationer 2022

2022-03-08: Vd Jonas Jönmark presenterade AcuCort på Stockholm Corporate Finance Life Science Day i Stockholm, se filmen här.

Presentationer 2021

2021-08-23: VD Jonas Jönmark presenterar på följande event arrangerade av Aktiespararna:

 • 7 september, Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm, se filmen här
 • 28 september, Aktiespararnas Aktiedag i Lund, se filmen här
 • 9 november, Stora Aktiedagen i Göteborg, se filmen här
 • 30 november, Stora Aktiedagen i Stockholm, se filmen här

Agenda och övriga detaljer för eventen, samt access till de digitala evenemangen, kommer att finnas på Aktiespararnas hemsida. Presentationerna kommer att spelas in och finnas tillgängliga i efterhand på AcuCorts hemsida, här på IR-sektionen.

Presentationer 2020

2020-03-03: AcuCort company presentation at BioStock Live February 13th
Se filmen här.

Presentationer 2019

2019-09-12: VD Mats Lindfors presentation från Aktiedagen i Stockholm 10/9.
Se filmen här.

2019-03-06: VD Mats Lindfors presenterade AcuCort på Life Science-Dagen 2019 den 6 mars i Göteborg.
Se filmen från presentationen här.

2019-03-25: AcuCort deltar vid Bio-Europe Spring 2019 den 25-27 mars i Wien, Österrike.
Länk till kongressen här.

Presentationer 2018

2018-10-09: Mats Lindfors, VD, presenterar AcuCort och den senaste utvecklingen i bolaget på Kvinnoträffen i Göteborg den 15 oktober på Elite Park Avenue Hotel arrangerat av Aktiespararna. Se filmen från presentationen här.

2018-09-26: Mats Lindfors, VD, presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö den 26 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-24: Mats Lindfors, VD för AcuCort AB presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och den pågående företrädesemissionen på Svenska Mässan i Göteborg den 24 september. Film från presentationen hittar du här. Programmet hittar du på: www.aktiespararna.se/evenemang.

2018-09-19: AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission. Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen här.

2018-03-28: AcuCorts VD Mats Lindfors ger en uppdatering, se filmen här.

2018-03-07: Life Science-dagen i Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, se filmen här.

2018-01-19: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, läs mer här.

Presentationer 2017

2017-03-09: Investerarträff Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-08: Life Sciencedagen Göteborg – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-06: Aktiedagen Stockholm – VD Mats Lindfors presenterar AcuCort, film från presentationen.

2017-03-03: Intervju med VD Mats Lindfors inför noteringen på AktieTorget,  film från presentationen.

Fem skäl för att investera i AcuCort AB

AcuCorts ISICORT®, tidigare under namnet Dexa ODF (Oral Dissolvable Film), är en ”akutprodukt” för stora marknader där sjukdomstillstånd kräver läkemedel med snabb och potent verkan

 • Vid akuta allergiska reaktioner
 • Vid kruppanfall hos barn
 • Illamående och kräkningar till följd av cellgiftsbehandling

ISICORT® är ett nytt, unikt och smart läkemedel 

 • Patientvänlig, innovativ, patenterad administrationsform
 • Innehåller en välkänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk aktiv substans – dexametason
 • Kräver ingen förändring i syn på behandling då dexametason ofta förskrivs för nämnda sjukdomstillstånd

ISICORT® erbjuder flera patientfördelar jämfört med nuvarande tablettbehandling

 • Löser upp sig på tungan – det behövs inget vatten
 • Kan inte spottas ut – viktigt till exempel när barn inte vill ta medicinen
 • Förpackning lika liten och tunn som ett visitkort – kan alltid finnas tillhands
 • Enkel att använda – en munfilm motsvarar en akutdos
 • Indikativt visat snabbare absorption av aktiv substans än den europeiska referensprodukten

ISICORT® kan bidra till bättre följsamhet – att följa läkares ordination

 • Lätt att ha med och att ta när behovet uppstår

Kort tid och låg risk i fortsatt produktutveckling och registrering

 • ISICORT® är godkänt av det svenska Läkemedelsverket (oktober 2020)
 • Ansökningsväg för vidare godkännande inom EU identifierad
 • Registreringsprocessen i Danmark, Finland, Island och Norge pågår via en så kallad ömsesidig procedur, Mutual Recognition Process (MRP)
 • Ansökningsväg för marknadsgodkännande i USA identifierad och avstämd med den amerikanska myndigheten FDA

Emission 2021

2021-11-12: AcuCort tillförs 31 MSEK i emissionslikvid

2021-10-22: AcuCort offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Hämta Inbjudan till teckning av aktier i AcuCort AB (publ), folder här.

Hämta anmälningssedel UF här

Hämta informationsmemorandum här

2021-10-07: AcuCort har beslutat om en riktad nyemission om 5 MSEK samt en företrädesemission om 26 MSEK

Emission 2019

2019-10-15: Sista dag för handel med BTA i AcuCort AB

2019-09-26: AcuCorts företrädesemission tecknad till 102 procent

2019-09-05: AcuCort prospekt

2019-09-05: AcuCort Teaser

2019-09-05: Anmälningssedel teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter

2019-09-05: Anmälningssedel teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter

Se Analyst Group intervju med VD Mats Lindfors

Presentationstillfällen:

10 september 2019, kl. 08:00, Aktiedagen
Operahuset, Karl XII:s torg, Stockholm, VD Mats Lindfors.
Presentation, se videon.

17 september 2019, kl. 16:45, Aktiedagen i Lund
Medicon Village, Scheeletorget 1, 223 63, VD Mats Lindfors.
Presentation, se videon.

Emissionsmemorandum 2018

Teckningstid 21 september – 10 oktober 2018.
Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Memorandumet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärder enligt ovan eller strider mot regler i ett sådant land.

Hämta Emissionsmemorandum 2018 här.

Hämta anmälningssedel utan företräde här.

Intervju med VD Mats Lindfors, se filmen ”AcuCort är redo för avgörande bioekvivalensstudier och informerar om nyemission” här.

Inför noteringen på AktieTorget

2017-04-21: AcuCorts aktie handlas på AktieTorget från och med måndag den 24 april

Pressmeddelande

2017-04-19: AcuCort AB noteras på AktieTorget den 24 april, 2017

Marknadsmeddelande 97/17


2017-03-30: Emissionen övertecknad

Pressmeddelande

2017-03-06: AcuCort inleder emission inför notering på AktieTorget

Här kan du hitta följande dokument:
Pressmeddelande, Memorandum, Erbjudandet i korthet

Om Aqilion – huvudägare

Huvudägare är AQILION AB, ett privatägt svenskt bioteknikbolag, som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar, www.aqilion.com.