AcuCort: Ändring av rapporteringsdatum

17 januari, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att datum för publicering av bokslutskommuniké tidigareläggs från den 15 februari till den 13 februari 2019.

Ändringen av rapporteringsdatum beror på tidigarelagt styrelsemöte för godkännande av bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på Spotlight Stockmarket sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.