Ändring av rapporteringsdatum

4 oktober, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att datum för publicering av delårsrapporten för perioden januari – september 2019 senareläggs från den 24 oktober till den 19 november.

 Ändringen av rapporteringsdatum beror på senarelagt styrelsemöte för godkännande av delårsrapporten januari – september 2019.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB,
Tel: +46 70 790 5815,
Epost: mats.lindfors@acucort.se

 Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.