Ändrat datum för årsstämma i AcuCort

23 mars, 2022

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar att årsstämman 2022 kommer att hållas den 4 maj 2022. Enligt tidigare offentliggjord information skulle årsstämman hållas den 5 maj 2022. AcuCort kommer att publicera kallelse till årsstämman senast fyra veckor före den 4 maj 2022.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.