AcuCorts VD presenterar på BIO Europe Spring i Paris och BioStock Live i Stockholm

5 februari, 2020

BIO Europe Spring är Europas största partnering-konferens för biotech-företag under våren. Förutom partnering-möten erbjuder BIO Europe Spring i Paris, Frankrike även ett program med företagspresentationer, och AcuCort har nu blivit utvalt att presentera i Biotech-sessionen den 24-25 mars. Företaget kommer att representeras av VD Ann Gidner.

Vidare kommer AcuCort att delta i BioStock Live investerarmöte i Stockholm den 13 februari. På detta möte kommer Ann Gidner att såväl ge en bolagspresentation som delta i en intervju. Mötet kommer att web-sändas live, och intervjun kommer att finnas tillgänglig på www.acucort.com.

“Vi närmar oss snabbt marknadsgodkännande och kommersialisering av ISICORT®. Det är av stor vikt att driva våra partnerdialoger framåt, och jag är mycket glad att representera AcuCort i dessa viktiga forum för nätverkande och samarbete. Som deltagare på BIO Europe sedan tjugo år tillbaka vet jag hur stark mötesplats detta är”, säger Ann Gidner, interim VD på AcuCort.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann Gidner, interim CEO, AcuCort AB
Telefon +46 723 151414
Email ann.gidner@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market.

Om BIO-Europe Spring
Denna europeiska konferens samlar runt 2,600 delegater som håller 15,000 partnering-möten om globala licensierings-möjligheter. Konferensen samlar ett brett spann av affärsledare, inklusive seniora företagsledare från ledande biotech-företag, affärsutvecklingsteam från de största och mellanstora läkemedelsbolagen, investerare samt experter från industrin.

Om BioStock
BioStock är en ledande Nordisk analys- och nyhetsbyrå som är inriktad på life science sektorn. BioStock Live-mötet bjuder in deltagande investerare, och är även livesänt samt inspelat, vilket erbjuder presentationer och industrianalys till en bred publik.