AcuCorts aktie handlas på AktieTorget från och med måndag den 24 april

21 april, 2017

AcuCorts AB:s aktie kommer att handlas på AktieTorget från och med måndag den 24 april 2017. Aktien kommer att handlas under beteckningen ACUC och har ISIN-kod SE0009695927.

AcuCort AB genomförde under mars en nyemission som tillförde bolaget 15,2 MSEK före emissionskostnader som uppgick till 1,3 MSEK. Genom den lyckade emissionen kan det fortsatta arbetet med att utveckla och kommersialisera Dexa ODF fortsätta. Dexa ODF är en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison, dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, vid krupp hos barn och vid kemoterapi inducerat illamående och kräkningar.

Efter registrering av hela emissionen kommer AcuCort att ha ett aktiekapital på 6 973 700 SEK och totalt 6 973 700 aktier.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: 070-790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se
www.acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, vid krupp hos barn och vid kemoterapiinducerat illamående och kräkningar.