AcuCort: Positiva data om Dexa ODF har publicerats online i European Clinical Respiratory Journal

14 augusti, 2017

AcuCort AB meddelar att positiva data om AcuCorts utvecklingsprodukt Dexa ODF har publicerats av forskare i Sverige och Holland avseende säkerhet och bioekvivalens mellan Dexa ODF och en traditionell dexametasontablett.

Artikeln med titeln ”Phase I study evaluating the safety, tolerability and pharmacokinetics of a novel oral dissolvable film containing dexamethasone versus Fortecortin dexamethasone tablets” har publicerats online i European Clinical Respiratory Journal (ECRJ). Studien genomfördes redan 2013 vid Lunds universitet som ett led i AcuCorts arbete att utveckla ett patientvänligt alternativ till traditionella dexametasontabletter, eller allmänt benämnt kortisontabletter, för bland annat patienter med risk för akuta allergiska reaktioner.

Artikeln rapporterar om en farmakokinetisk studie som jämför en sedvanlig dosering av en referensprodukt innehållande dexametason, med AcuCorts produkt Dexa ODF hos friska frivilliga. Slutsatserna från studien är att Dexa ODF uppvisar god säkerhet och möter kraven på bioekvivalens med referensprodukten. Artikeln pekar också på Dexa ODF:s praktiska patientfördelar och föreslås som ett mer patientvänligt alternativ till sedvanliga kortisontabletter framför allt för patienter med akuta allergiska besvär. För en fullständig redovisning av resultaten hänvisas till följande länk:   http://dx.doi.org/10.1080/20018525.2017.1353395

Professor Leif Bjermer, vid Lungmedicin och Allergologi, Skånes Universitetssjukhus i Lund, som är en av författarna till artikeln kommenterar:
”I artikeln presenterar vi ett alternativ till sedvanlig behandling med kortisontabletter där Dexa ODF påvisar flera praktiska fördelar för patienten vid svårare allergiska tillstånd, hos barn eller tillstånd där illamående eller andra faktorer gör det svårare att svälja tabletter. Produkten tål både fukt och värme och kan lätt bäras med, t ex i plånboken, för att snabbt tas fram vid behov. Att enkelt och pålitligt ge en snabb och tillförlitlig tillförsel av kortison har ett klart kliniskt värde.”

 AcuCort VD, Mats Lindfors kommenterar:
”Det är glädjande att vår studie har accepterats och publicerats i ECRJ. Publiceringen stärker oss i vårt arbete att utveckla och etablera Dexa ODF och är ytterligare en indikation på att Dexa ODF kan spela en viktig roll vid behandling av akuta allergiska reaktioner.”

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. För mer information se www.acucort.se