AcuCort: Nytt patent beviljat i Europa

18 november, 2019

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten, European Patent Office (EPO), har godkänt AcuCorts, med tidigare tillverkningspartnern LTS Lohmann, samägda patentansökan benämnd ”Dexamethasone ODF”. I augusti 2019 lanserade AcuCort det registrerade varumärket ISICORT®. Läkemedels-kandidaten var tidigare kallad Dexa ODF.

AcuCort har tidigare rapporterat om att EPO har avsett att godkänna patentansökan med nummer 15790542.3 i Europa. Patentet beskriver huvudsakligen formuleringen, tillverkningsprocessen och tänkt användningsområde för ISICORT®. Det nu beviljade patentet kommer att valideras och ge skydd i 16 länder i Europa inklusive Turkiet fram till november 2035.

Utöver i Europa har motsvarande patentansökningar lämnats in i USA, Japan, Kina, Hongkong, Kanada, Brasilien och Australien.

AcuCorts läkemedelskandidat ISICORT® skyddas sedan tidigare också av patentet ”Acute Glucocorticoid Therapy”. Detta patent beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Patentet är beviljat i 31 länder, bland annat inom Europa och USA, och är giltigt fram till 2025, förutom i USA där patentet är giltigt fram till slutet av 2028.

– Detta är förväntade och mycket goda nyheter. AcuCort har redan ett patent  som skyddar bolagets läkemedelskandidat ISICORT® i Europa, men beviljandet  av det nya patentet ”Dexamethasone ODF” av den europeiska patentmyndigheten innebär såväl ett bredare skydd som en förlängd skyddstid. Det kommer att underlätta kommersialiseringen av ISICORT®, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort AB.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Tel: +46 70 790 5815
Epost: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort.
AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.