AcuCort meddelar att registreringsprocessen för den nordiska marknaden pågår för bolagets läkemedel ISICORT®

15 november, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att registreringsprocessen i Danmark, Finland, Island och Norge för bolagets läkemedel ISICORT® pågår via en så kallad ömsesidig procedur, Mutual Recognition Process (MRP). ISICORT® är sedan tidigare godkänt i Sverige.

I utvecklingen av ISICORT® har fördelarna med den vanligt förskrivna och väldokumenterade anti-inflammatoriska substansen dexametason och administrationsformen av en snabblöslig munfilm kombinerats i ett nytt läkemedel. Det innovativa läkemedlet har en effektiv administration av den aktiva substansen dexametason och kräver inte vatten för att sköljas ned, vilket är en viktig fördel i stressade situationer för snabb tillgänglighet och lindring som vid exempelvis akuta och svåra allergiska reaktioner. Inte minst för barn och personer med sväljsvårigheter. ISICORT® är ett godkänt läkemedel i Sverige för bland annat akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling.

– Att registreringsprocessen för ISICORT® nu är igångsatt i de nordiska länderna är ett viktigt steg i vår kommersialiseringsstrategi. Ett godkännande av läkemedlet i samtliga nordiska länder innebär också att vi stärker AcuCorts position i de pågående diskussionerna med potentiella kommersiella partners på den nordiska marknaden. Våra förväntningar är ett positivt besked från de regulatoriska myndigheterna under första kvartalet 2022. Ett godkännande i Norden är till AcuCorts fördel även vid våra pågående partnerdialoger på andra prioriterade marknader, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se