AcuCort kommenterar uppdatering avseende den andra patentansökan i USA

28 maj, 2020

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) har uppmärksammat en statusnotering avseende den andra patentansökan i USA för läkemedelskandidaten ISICORT®. Information om denna status har ännu inte delgivits bolaget av det amerikanska patentverket (the US Patent and Trademark Office, USPTO).

Det amerikanska patentverket har gjort en uppdatering på sin hemsida avseende AcuCorts andra patentansökan för ISICORT®. Ansökan har fått statusen ”Final Rejection Counted, Not Yet Mailed”. Detta innebär att ansökan i dess nuvarande form inte är godkänd samt att bolaget ännu inte har informerats.

Patentansökningar i USA genomgår ofta flera steg, där man kan fortsätta med fler argument för att få igenom sin ansökan. AcuCort har möjlighet att besvara invändningarna i denna status, och kan även registrera en s.k. ”divisional application”, för att hålla ansökan aktiv. Detta arbete kan inte ske förrän myndigheten har informerat bolaget om sina kommentarer.

– Vi kommer att fortsätta vårt arbete med bolagets andra patentansökan i USA för att ytterligare stärka patentskyddet för ISICORT®. Vi respekterar och följer den ansökningsprocess som gäller i USA och ser fram emot nästa steg, säger AcuCorts VD Ann Gidner.

Aktiv patentstrategi
AcuCort har en aktiv patentstrategi som täcker viktiga läkemedelsmarknader. Bolagets läkemedelskandidat ISICORT® skyddas sedan tidigare av patentet ”Acute Glucocorticoid Therapy”. Detta patent beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Patentet är beviljat i 31 länder, varav 21 europeiska och USA, och är giltigt fram till 2025, förutom i USA där patentet är giltigt fram till slutet av 2028.

Bolaget lämnade under 2017 in en andra patentansökan, samägd med tidigare tillverkningspartner LTS Lohmann, i 44 länder för att ytterligare stärka patentskyddet för ISICORT® och förlänga exklusiviteten på marknaden. Patentet beskriver huvudsakligen formuleringen, tillverkningsprocessen och tänkt användningsområde för ISICORT®. Det europeiska patentverket har sedan tidigare beviljat nämnda patentansökan och bolaget har validerat ansökan i 16 länder inom EU inklusive Turkiet vilket ger skydd till november 2035.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann Gidner, interim VD, AcuCort AB
Tel: +46 (0)72 315 1414
Epost: ann.gidner@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.