AcuCort investerarpresentationer och VD intervju tillgängliga på hemsidan

19 september, 2019

Med anledning av AcuCorts (Spotlight Stock Market: ACUC) pågående företrädesemission med teckningstid 6 – 20 september 2019, har bolaget på sin hemsida publicerat länkar till AcuCorts presentationer på Aktiedagarna i Stockholm och Lund, samt en intervju med VD Mats Lindfors genomförd av AG Equity Research AB.

  • Länk till presentation på Aktiedagen den 17 september i Lund Se filmen
  • Länk till AG Equity Research intervju publicerad den 15 september Se filmen
  • Länk till presentation på Aktiedagen den 10 september i Stockholm Se filmen

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Tel: +46 70 790 5815
Epost: mats.lindfors@acucort.se

Om AcuCort AB
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat, vilket stärker bedömningen att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.