AcuCort: Inleder emission inför notering på AktieTorget

6 mars, 2017

Idag inleds teckningstiden i AcuCort AB:s spridningsemission om högst 2 200 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget drygt 15 MSEK, före emissionskostnader. AcuCort har erhållit ej säkerställda teckningsförbindelser avseende teckning av aktier för 6,4 MSEK, motsvarande 42 procent av emissionsbeloppet.

Bakgrund och motiv till emissionen
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av akuta allergiska reaktioner, för krupp för barn och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar.

Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver skala upp produktionen och repetera resultaten från en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

  1. Avslutande produktutveckling och uppskalning av produktionen.
  2. Förberedelse för de slutgiltiga kliniska studierna inför registrering i EU och USA.
  3. Fortsatt expansion av patentskydd.
  4. Bearbetning av potentiella licenstagare/distributörer.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 6 mars – 28 mars 2017.

Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie.

Emissionsbelopp: 15,2 MSEK.

Antal aktier i emissionen: Högst 2 200 000 aktier.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 000 aktier, därefter i valfritt antal aktier.

Teckningsförbindelser: Bolaget har inhämtat ej säkerställda teckningsförbindelser från befintliga och nya aktieägare uppgående till cirka 6,4 MSEK, motsvarande 42 procent av emissionen.

Värdering: Värderingen av AcuCort är cirka 32,9 MSEK pre-money.

Marknadsplats: Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att AktieTorgets spridningskrav om minst 300 aktieägare uppnås samt att emissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 9 MSEK.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017.

Planerade presentationer av AcuCort

6/3 Stockholm          Aktiedagen, Operaterrassen, Karl XII:s torg, kl 8.00 – 20.30
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan; www.aktiespararna.se

8/3 Göteborg             Life Sciencedagen, Wallenberg Conference Centre, kl 08.
Arrangör: InWest/Finewire, Anmälan: www.lifesciencedagen.se

9/3 Stockholm           Investerarträff, Mäster Samuelsgatan 42 plan 3, kl 12.00 – 13.30
Arrangör: AktieTorget, Anmälan: inbjudan@aktietorget.se

14/3 Stenungsund    Aktieträff, Munkeröds Utbildningscenter, Mejselvägen 2,  kl 18.30-21.00
Aktiespararna i Stenungsund, Anmälan: www.aktiespararna.se

15/3 Lund                    Aktiedagen, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, kl 08.00 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan; www.aktiespararna.se

15/3 Helsingborg     Investerarträff  P.U.L.S., Kullagatan 8, kl 18.30
Arrangör: P.U.L.S.

16/3 Kungsbacka     Aktieträff, Tölö Församlingshem, Smidesvägen 34, kl 18.30-21.0
Arrangör: Aktiespararna i Kungsbacka, Anmälan: www.aktiespararna.se

20/3 Stockholm       Aktiedagen, Café Opera, 17.00 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna, Anmälan: www.aktiespararna.se

21/3 Uddevalla        Aktiespararna, Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18, kl 18.30 – 21.00
Arrangör: Aktiespararna i Uddevalla, Anmälan: Ingen föranmälan krävs

23/3 Malmö             Investerarträff, Börshuset Malmö, Skeppsbron 2, Kl 17.30 – 20.00
Arrangör: Herslow & partner, Anmälan: mailto:inbjudan@herslowpartners.se

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: 070-790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

www.acucort.se