AcuCort ingår avtal med läkemedelstillverkaren Adhex Pharma om kommersiell och storskalig produktion av ISICORT®

22 februari, 2022

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) tillkännager idag att bolaget har tecknat avtal med kontraktstillverkaren Adhex Pharma avseende kommersiell produktion av ISICORT® i storskalig volym. Produktförsörjningsavtalet är en viktig milstolpe inför den förestående kommersialiseringen av ISICORT®.

Avtalet med kontraktstillverkaren Adhex Pharma säkerställer kommersiell och storskalig produktion av AcuCorts läkemedel ISICORT® enligt god tillverkningssed, GMP (Good Manufacturing Practice). Genom avtalet säkras produktförsörjningen av ISICORT® inför den kommande kommersialiseringen. Adhex Pharma är ett franskt bolag specialiserat på teknologier för framställning av medicinska plåster och tunna munfilmer.

Redan 2017 inledde AcuCort och Adhex Pharma (då under namnet PlastoPharma) ett samarbete med målsättningen att avsluta produktutvecklingen, skala upp produktionen till kommersiell storlek och tillverka ”batcher” för såväl bioekvivalensstudier i EU och USA som för regulatoriska ansökningar. Det tidigare samarbetsavtalet lade också grunden för ett tillverknings- och försörjningsavtal att gälla vid kommersialiseringen av den framtida produkten, vilket nu har resulterat i ett nytt avtal mellan parterna.

ISICORT® är en tunn, liten munsönderfallande film som läggs på tungan där den aktiva anti-inflammatoriska substansen dexametason snabbt löser upp sig och ger effektiv lindring. ISICORT® är godkänt i Sverige för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Ett intensivt arbete pågår med fokus på registreringsansökningar för andra prioriterade marknader.

– Att vi nu har tecknat ett nytt avtal med Adhex Pharma om kommersiell och storskalig produktion av ISICORT® är en viktig milstolpe inför den kommande kommersialiseringen. Vi har dessutom flera års erfarenhet från ett konstruktivt och effektivt samarbete med Adhex Pharma, vilket är en utmärkt förutsättning för en tryggad produktförsörjning. Vi ser fram emot den spännande marknadsintroduktionen av ISICORT® då läkemedlet blir tillgängligt för förskrivning och kommer patienten till godo, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.