AcuCort förändrar patentstrategi i Japan

7 september, 2017

AcuCort AB meddelar idag att bolaget drar tillbaka en äldre patentansökan avseende ”Acute glucocorticoid therapy” och fokuserar på en ny patentansökan ”Dexamethasone ODF” i Japan.

”Acute Glucocorticoid therapy” är en uppfinning som beskriver medicinsk behandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Uppfinningen har resulterat i att AcuCort har fått patent beviljat i 30 länder. Dock har processen i Japan fortgått sedan 2006. Patentansökan i Japan dras därför nu tillbaka då bolaget bedömer att konsekvenserna av fortsatt patentprocess i form ytterligare kostnader och handläggningstid, inte är motiverade.

I maj 2017 lämnade AcuCort in en ny patentansökan i bland annat Japan baserad på den specifika formuleringen av bolagets produkt Dexa ODF och dess prestanda.

AcuCorts VD, Mats Lindfors kommenterar:
”Frågan om AcuCorts äldre patentansökan i Japan har diskuterats grundligt i styrelsen. Marknaden i Japan utestänger inte på något sätt Dexa ODF. Vi fokuserar nu istället på att skapa ett skydd genom den nya patentansökan som vi i maj 2017 har lämnat in i Japan.”

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cytostatikabehandlingar. För mer information se www.acucort.com