AcuCort får marknadsgodkännande av det svenska Läkemedelsverket för läkemedlet ISICORT®

7 oktober, 2020

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) har idag fått marknadsgodkännande av Läkemedelsverket för läkemedlet ISICORT®, vilket stärker bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort.

ISICORT® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.

– AcuCort har idag passerat en viktig milstolpe, både som bolag och för vårt innovativa läkemedel ISICORT®. Det är mycket glädjande och inspirerande att ISICORT® är godkänt i Sverige som första land och att vi kan fortsätta tillväxtresan enligt vår affärsstrategi. Läkemedelsverkets marknadsgodkännande innebär att vi nu kan lägga full kraft på det fortsatta arbetet med att få pris och subventionering innan vi introducerar ISICORT® på marknaden. Vidare fortgår våra partnerdialoger och arbetet för marknadsgodkännande på fler marknader, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.