AcuCort får ett andra patent beviljat i USA för läkemedlet ISICORT®

3 september, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att det amerikanska patentverket (the US Patent and Trademark Office, USPTO) har tillkännagivet att man har beviljat bolagets patentansökan i USA för dexametason munfilm. Patentet är det andra i USA för AcuCorts läkemedel ISICORT®. Det ytterligare stärkta patentskyddet och förlängda exklusiviteten på den amerikanska marknaden är i linje med bolagets strategi.

ISICORT® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.

– Det är mycket glädjande att vi har erhållit ett andra beviljat patent i USA för ISICORT®. Det positiva beslutet från det amerikanska patentverket innebär att AcuCort nu har två aktiva patent som skyddar vårt läkemedel ISICORT® i USA, som är en av världens största och viktigaste marknader, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.