AcuCort AB: Rättelse, saknad MAR-etikett i pressmeddelande den 16 mars 2020

17 mars, 2020

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag en rättelse gällande pressmeddelandet ”AcuCort utser Carl Johan Fredin till ny VD” som offentliggjordes igår den 16 mars 2020. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.

Denna information skulle ha varit med i pressmeddelandet:

Denna information är sådan information som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta
Ebba Fåhraeus, styrelseordförande, AcuCort AB
Tel: +46 73 400 04 33
Epost: ebba@lysaeus.com

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.