AcuCort AB: Rättelse av Årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01–2020-12-31

6 april, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar att bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2020 har publicerats.

Den idag tidigare publicerade versionen av årsredovisning för 2020 saknade revisionsberättelse. AcuCorts årsredovisning för 2020, som bifogas i detta pressmeddelande, har nu kompletterats med revisionsberättelsen. Årsredovisningen finns tillgänglig och kan laddas ner från bolagets webbsida, www.acucort.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. I februari 2021 beviljade det svenska Läkemedelsverket ISICORT® indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver syrgasbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Bilaga: AcuCort AB (publ) årsredovisning 2020