AcuCort AB presenterar på Kvinnokvällen i Göteborg den 15 oktober

9 oktober, 2018

Mats Lindfors, VD för AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) presenterar den senaste utvecklingen i bolaget och planerna framöver på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg måndagen den 15 oktober.

AcuCort närmar sig ett möjligt godkännande av sin innovativa läkemedelskandidat Dexa ODF och förbereder de avslutande bioekvivalensstudierna för att sammanställa en registreringsansökan i första hand för EU.

Om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Dexa ODF bedöms ha kort tid till marknad då företaget enbart behöver repetera en tidigare framgångsrik bioekvivalensstudie för att söka marknadsgodkännande i Europa. Besök gärna www.acucort.se.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB, +46 70 790 5815, mats.lindfors@acucort.se