Marknadsmeddelande: AcuCort AB noteras på AktieTorget den 24 april, 2017

20 april, 2017

97/17 AcuCort AB noteras på AktieTorget den 24 april, 2017

Första handelsdag på AktieTorget för AcuCort AB:s aktie är den 24 april 2017. Kortnamnet för aktien är ACUC.

Det totala antalet aktier i bolaget är 6 772 850.

Information om aktien:

Kortnamn: ACUC

Aktienamn: AcuCort ISIN-kod: SE0009695927 OrderBoks-ID: 136316

Organisationsnummer: 556715-5113

Kvotvärde: 1,00 SEK

Första handelsdag: 24 april, 2017

Antal aktier: 6 772 850 Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18

Tick Size/ no: Other Equities/227

MIC code: XSAT

Stockholm den 19 april 2017

AktieTorget telefon 08-511 68 000 e-post info@aktietorget.se