AcuCort AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

28 februari, 2018

AcuCort AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.acucort.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB Telefon: +46 70 790 58 15 E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på AktieTorget sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.