AcuCort AB: Årsredovisning för räkenskapsåret 2019        

17 april, 2020

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets (www.acucort.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann Gidner, interim VD, AcuCort AB
Tel: +46 723 151414
Epost: ann.gidner@acucort.se

Om AcuCort
AcuCort AB utvecklar och kommersialiserar ISICORT® – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell hybridansökan har lämnats in till det svenska Läkemedelsverket. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort.  AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.