AcuCort får beviljat patent i Kina för läkemedlet ISICORT®

3 november, 2020

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolaget har fått beviljat patent för läkemedlet ISICORT® av patentmyndigheten i Kina (China National Intellectual Property Administration). Bolaget har en aktiv patentstrategi som täcker alla stora geografiska marknader, inklusive Kina.

ISICORT® är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig munfilm för behandling av akuta och svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.

– Det är mycket glädjande att vi har erhållit ett beviljat patent för ISICORT® av den kinesiska patentmyndigheten. Det positiva beslutet från den kinesiska patentmyndigheten innebär att AcuCort nu har två aktiva patent som skyddar läkemedlet ISICORT® i Kina, som är en stor potentiell marknad. Våra partnerdialoger för kommersialisering och arbetet för marknadsgodkännande på fler marknader fortgår som planerat, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.