VD:s sommarbrev

12 juli, 2018

Sommaren kom tidigt i år och det vackra vädret sammanföll med en intensiv pollenallergisäsong som fortfarande pågår för många drabbade. Dagens Industri uppmärksammade den stora efterfrågan på allergiprodukter i en artikel tidigare i juni och konstaterade att försäljningen har ökat med 60 procent jämfört med 2017. Det har också visat sig att en del viktiga allergiläkemedel blev restnoterade i kölvattnet på den stora efterfrågan. Situationen visar på den stora påverkan som allergier har på alla de som drabbas och på behovet av snabb och adekvat behandling för att minimera påverkan på livskvalitet, arbetsinsatser och skoldagar.

AcuCorts läkemedel Dexa ODF som är under utveckling är en snabblöslig film att lägga på tungan. Dexa ODF är ett läkemedel för alla de som drabbas av svåra och akuta allergiska reaktioner inte minst under pollensäsongen men även vid icke säsongsrelaterade allergier. Den snabblösliga filmen innehåller ett effektivt läkemedel, är mycket lätt att ta med sig och väldigt enkel att använda när behovet dyker upp.

Under våren 2018 har AcuCort uppnått ett antal viktiga milstolpar i verksamheten som har kommunicerats genom flera pressmeddelanden.

  • AcuCort har framgångsrikt avslutat uppskalning av produktionen från labbskala till kommersiell storlek, vilket innebär att Dexa ODF är redo för produktion enligt god tillverkningssed (GMP, Good Manufacturing Practice) av tillverkningssatser för de avgörande bioekvivalensstudierna
  • AcuCort har slutit samarbetsavtal med det välrenommerade tjeckiska CRO bolaget (Contract Research Organization) Quinta-Analytica som skall genomföra de planerade bioekvivalensstudierna under andra halvan av 2018
  • AcuCort har erhållit godkänt patent i USA för ”Acute glucocorticoid therapy” som beskriver medicinsk självbehandling med glukokortikoider i akuta situationer då det saknas tillgång till medicinsk personal. Dessutom beviljade det amerikanska patentverket AcuCort en förlängd löptid på 1 349 dagar innebärande att patentet går ut först den 30 december 2028
  • Vid årsstämman i mars valdes en ny sammansättning på styrelsen som bättre reflekterar de kompetensbehov som AcuCort har avseende kommersialisering och opinionsledarbearbetning inför den fortsatta utvecklingen av bolaget

Sammantaget innebär det att AcuCort har fortsatt att göra det som har utlovats och följer den tidigare kommunicerade tidplanen med ansökan om och ett möjligt godkännande av Dexa ODF i EU under 2019.

Jag ser framemot höstens strategiskt viktiga aktiviteter med genomförandet av de planerade bioekvivalensstudierna och fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners. Om utfallet av detta ber jag att få återkomma om i framtida pressmeddelanden och VD-brev.

Jag vill avsluta med att tacka alla investerare och samarbetspartners för förtroendet för AcuCort och önska en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Mats Lindfors
VD, AcuCort AB
Mats.lindfors@acucort.se
www.acucort.se