AcuCorts läkemedel ISICORT® är godkänt för behandling av COVID-19

3 februari, 2021

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att det svenska Läkemedelsverket har beviljat bolagets läkemedel ISICORT® indikationen – behandling av patienter med COVID-19 som behöver syrgasbehandling.

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att det svenska Läkemedelsverket har beviljat bolagets läkemedel ISICORT® indikationen – behandling av patienter med COVID-19 som behöver syrgasbehandling.

I oktober 2020 erhöll ISICORT® marknadsgodkännande i Sverige för bland annat indikationerna, allergiska reaktioner inklusive akuta allergiska reaktioner, krupp samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Baserat på publicerade positiva resultat från behandling av patienter med COVID-19 med dexametason har AcuCort ansökt om och nu fått beviljat en utökning av indikationsområdet med – behandling av coronavirussjukdom 2019 (COVID-19) hos vuxna och ungdomar som behöver kompletterande syrgasbehandling.

– Det är mycket glädjande att Läkemedelsverket så här snabbt har godkänt ISICORT® för behandling av COVID-19 patienter. Beslutet innebär att sjukvården kommer att ha möjlighet att behandla patienter under syrgasbehandling med vårt läkemedel ISICORT®. COVID-19 indikationen kommer också att finnas med i våra kommande ansökningar om marknadsgodkännande på fler marknader. Det positiva beslutet styrker oss i våra partnerdialoger och ansträngningar att kommersialisera ISICORT®. Dessa aktiviteter fortgår som planerat, säger Jonas Jönmark, VD för AcuCort AB.

ISICORT® är en patenterad, tunn, snabblöslig och användarvänlig munfilm. Den snabblösliga munfilmen innehåller glukokortikoiden dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.

Denna information är sådan som AcuCort AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-03 22:42 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, VD, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den bioekvivalensstudie som ligger till grund för ansökan om marknadsgodkännande i Europa är genomförd med positiva resultat och en nationell ansökan har godkänts av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.