AcuCort AB: Nyemissionen registrerad

7 november, 2018

AcuCort AB (Spotlight Stock Market: ACUC) avslutade den 10 oktober sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde bolaget 11,4 MSEK före emissionskostnader

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 5 november 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 9 november 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektive VP-konto och depå den 15 november 2018.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i AcuCort ökat med 2 824 566 SEK genom emission av 2 824 566 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 9 798 266 SEK fördelat på 9 798 266 aktier.

För ytterligare information
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB
Telefon: +46 70 790 58 15
E-post: mats.lindfors@acucort.se

Kort om AcuCort
AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF – en ny snabblöslig film att lägga på tungan, baserad på en välkänd variant av kortison – dexametason. Dexa ODF är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av; akuta allergiska reaktioner, viral krupp hos barn och illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. AcuCort är noterat på Spotlight sedan april 2017. Besök gärna www.acucort.se.

För mer information om bolaget och dess utveckling finns en webbintervju med VD Mats Lindfors tillgänglig via länken: https://www.youtube.com/watch?v=6VxUTod2VPY