Styrelse och ledning

Styrelse

Sten R. Sörensen, f. 1959. Styrelseordförande

Examen i biokemi från Lunds universitet. Har en omfattande erfarenhet inom läkemedelsindustrin, biotech, finans samt styrelsearbete. Sten har innehaft flera högre globala marknadspositioner inom AstraZeneca och Monsanto samt har jobbat med flertalet uppstartsbolag. VD för Cereno Scientific AB (noterat på AktieTorget 2016) och ordförande för SARomics Biostructures AB.

Aktieinnehav i AcuCort:  4 000 aktier via Bridge Consulting och 40 000 köpoptioner år 2020.

Bengt-Åke Bengtsson, f. 1944. Styrelseledamot

Professor i Klinisk Endokrinologi vid Göteborgs Universitet. En av grundarna av läkemedelsbolaget Tercica, noterat på Amerikanska Nasdaq och såld till det franska läkemedelsbolaget Ipsen. Bengt-Åke har suttit i styrelsen för flertalet bolag och är idag ordförande i njurcancerbolaget Oncorena. Har i många år ingått som partner i P.U.L.S. AB.

Aktieinnehav i Acucort: 93 600 aktier.

Lennart Bruce, f. 1944. Styrelseledamot

Fil.Dr i zoofysiologi, Lunds Universitet. Lennart har 40 år i läkemedelsbranschen och har lång erfarenhet av läkemedelsutveckling. Var en av grundarna till Biovitrum och har startat och driver nu Viken Pharma AB och Viken Pharma Consulting. Bred styrelseerfarenhet från ett flertal biotechföretag i flera länder. Partner i P.U.L.S. AB.

Aktieinnehav i AcuCort: 73 000 aktier och ytterligare 15 000 aktier via Viken Pharma.

Göran Kvist, f. 1950. Styrelseledamot

Apotekare, inriktning biokemi, Uppsala Universitet. Lång erfarenhet av GMP, god tillverkningssed. Har suttit i styrelsen för flertalet bolag, bland annat VD och ordförande i TQ Kvalitetskonsult AB och ordförande samt grundare för QP Support AB. Innehaft flera QA och QC chefstjänster inom Pharmacia koncernen med globala utvecklingsprojekt och registrerade läkemedel. Partner i P.U.L.S. AB.

Aktieinnehav i AcuCort: 45 000 aktier via TQ Kvalitetskonsult.

Anna Eriksrud, f. 1958. Styrelseledamot

Internationell civilekonom från Uppsala Universitet. Eriksrud har en bakgrund som sjukvårdsentreprenör och mer än 25 års erfarenhet av medicinteknik och läkemedelssektorn från främst Q-Med och Pharmacia. Hon har drivit sitt eget företag genom Apoteksamariten och har erfarenhet som ledare av internationella tvärfunktionella team, att bygga nya marknadskategorier och lansera globala varumärken inom både Europa och USA.
Aktieinnehav i AcuCort:  6 500 aktier.

Sarah Fredriksson, f. 1968. Styrelseledamot

Civilingenjörsexamen inom bioteknik från Lunds Tekniska Högskola och en doktorsexamen från Tillämpad Biokemi vid Lunds Universitet. VD i P.U.L.S. AB,  grundare och tidigare VD i Genovis AB, med dotterbolag i USA och Sverige, listat på First North, Nasdaq OMX Nordic. Fredriksson har bred erfarenhet av strategisk affärsutveckling på en global marknad, finansiering av utvecklingsbolag samt marknadsföring och försäljning av nya Life Science produkter. Fredriksson har idag flertalet styrelseuppdrag i olika bolag inom Life Science och Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse.

Aktieinnehav i AcuCort:  Inga aktier.

Ledning

Mats Lindfors, f. 1957. VD

Internationell civilekonom från Lunds Universitet. 20 års erfarenhet inom Life Science. Lång erfarenhet av ledande befattningar inom försäljning och marknadsföring och stor erfarenhet av läkemedelsbranschen bland annat från Pharmacia. Lindfors var senast Vice President Global Marketing på HemoCue AB, ett ledande globalt diagnostikbolag.

Aktieinnehav i AcuCort: 13 000 aktier och 120 000 köpoptioner år 2020.