Om AcuCort

Vår vision

AcuCorts vision är att Dexa ODF ska kommersialiseras globalt, bli väl integrerad och använd i behandlingen/riskhanteringen vid akuta allergiska reaktioner och krupp hos barn samt nå bred användning inom kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV).

Affärsidé

AcuCort AB ska utveckla och kommersialisera Dexa ODF med hjälp av ett globalt nätverk av licenstagare och/eller distributörer. AcuCort ska identifiera, utveckla och kommersialisera kompletterande smarta produkter som har kort tid till lansering och är baserade på existerande substanser.

Om AcuCort

AcuCort AB bildades 2006 som ett dotterbolag till DuoCort AB. År 2011 blev en nystart för AcuCort och dess utvecklingsprojekt genom att life science-bolaget P.U.L.S. AB köpte loss bolaget från DuoCort AB. Sedan dess fram till april 2017 har AcuCort drivits inom PULS-gruppen.

Efter en framgångsrik IPO noterades AcuCort på AktieTorget i april 2017.

AcuCort utvecklar och kommersialiserar Dexa ODF, en snabblöslig oral film innehållande glukokortikoiden dexametason. Den nya och innovativa produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp och kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV).

I utvecklingen av Dexa ODF har fördelarna med den välanvända och väldokumenterade substansen dexametason och den snabblösliga filmen kombinerats i en produkt som är skräddarsydd för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer.

Finansiering

I slutet av mars och i början av april 2017 genomförde AcuCort en framgångsrik emission om 14 MSEK efter finansieringskostnader. Emissionen tecknades av mer än 900 nuvarande och nya investerare. Majoritetsägaren P.U.L.S. AB deltog också i emissionen. Den 24 april 2017 noterades AcuCort AB på AktieTorget i Sverige. Läs gärna mer projektets utveckling på sidan Forskning och utveckling.

Det resta kapitalet kommer huvudsakligen att användas för slutförandet av produktutveckling, uppskalning av produktion, och produktion av GMP (Good Manufacturing Practice) batches för användning i pivotala bioekvivalensstudier i EU och USA.

Bolaget siktar på en registrering av Dexa ODF under 2019 i EU och under 2020 i USA.

Immateriella rättigheter

AcuCort Dexa ODF är skyddat av två patentfamiljer (bestående av godkända patent och patentansökningar) och ett signifikant en avsevärd mängd av teknisk know-how kring dexametason och orala filmer.

Om PULS – majoritetsägare

P.U.L.S. AB är ett bolag inom life science med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att tillföra kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag och avyttrat fyra, varav två är börsintroducerade. Läs gärna mer på www.pulsinvest.se.